top of page

Toiminnan kulmakivet

Jokaiseen päiväämme kuuluu

Vapaa leikki

Lukuisat leikkisopet päiväkodin sisä- ja ulkotiloissa mahdollistavat leikkirauhan ja omien leikkien jatkamisen pitkäkestoisesti.

Ohjattu toiminta

Leikin kautta oppiminen ja lasten kiinnostusten tukeminen on kaiken toimintamme perusta. 

Ulkoleikki

Pihamme puistomaisen leikkialueen lisäksi meillä on oma metsä. Ulkoilemme päivittäin, toiminta ja ulkoiluaika sovitetaan vallitsevaan säätilaan.

Musiikki - ja liike

Kehorytmin taputukset, enkkulaulut ja musiikki-ja liikuntavälineet omina leikkialueinaan ovat luonteva osa päiväkodin arkitoimintaa. 

Ääneen luettu kirja

Jokainen lapsi kuulee ääneen luettua kirjaa päivittäin. Runot, sadut, tarinat ja kerronta osana arkea juontaa päiväkodin pitkän linjan ilmaisun perinteisiin.

Englanti

'Hello, good day - How are you?'

Englanti on osa päivittäistä toimintaympäristöä ja tarttuu lasten toimintaan erityisesti laulujen ja päivittäisfraasien kautta.

Hauska oppiminen Metsäpirtissä.png

Hauska oppiminen toiminnallisena viitekehyksena

Elämyspedagoginen hauskan oppimisen lähestymistapa on suomalaissyntyinen varhaiskasvatuksesta lähtenyt pedagoginen viitekehys.

Lapsi nähdään luonnostaan kiinnostuneena ja aktiivisena oppija. Aikuisen rooli on havainnoida lapsen kiinnostuksen kohteita ja tukea lapsen oivaltavaa oppimista arjen monipuolisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.

bottom of page